صفحه اصلی > مسئولیت اجتماعی > گزارش دهی 

گزارش پایداری چیست؟


يكي از ابزارهاي مفيد در حركت به سوي مسئوليت اجتماعي شركت، گزارش دهي است. بر اين اساس، شركت ها حسب چارچوبهاي ارائه شده توسط امورمسئوليت اجتماعي صنعت نفت در پرتو نظامنامه و در قالب سرفصل هايي، به تشريح فعاليت ها و عملكرد خود در رابطه با مسئوليت اجتماعي اقدام مي كنند تا علاوه برآگاهي بخشي به ذي نفعان دروني(نظير كاركنان، سرمايه گذاران، مديريت ارشد شركتهاي اصلي) و بيروني(نظير تامين كنندگان، جوامع محلي پيرامون، محيط زيست و متوليان آن)، چارچوبي نيز براي مقايسه عملكرد بين سازماني در اختيار داشته باشند، و بدين ترتيب مسئوليت اجتماعي را به صورت استراتژيك و هدفمند مديريت كرده و آن را بر پايه پاسخگويي به تغييرات اجتماعي برنامه ريزي نمايند. بطور كلي گزارش مسئوليت اجتماعي شركت، يك گزارش سازماني است كه در بردارنده اطلاعاتي در مورد اثرات مثبت و منفي عملكرد سازمان حول سه محور تشكيل دهنده مفهوم توسعه پايدار، يعني اقتصاد، محيط زيست و جامعه ميباشد و از اين طريق سبب تقويت گفت وگو بين سازمان و ذي نفعان دروني و بيروني و تاثيرگذاري بر ادراك آنها از سازمان ميشود. اين گزارش ها بطور منظم(سالانه) تهيه و منتشر مي شوند.

چارچوب گزارش دهی:


چارچوب گزارش دهی یکپارچه ای نیز بر اساس این شاخص‌ها عرضه شده است که از آن به عنوان «Global Reporting Initiative » یا اختصارا GRI یاد می شود. در عین حال، GRI در قالب یک سازمان بین المللی نیز ایجاد شده است. سازمانی است پيشرو در زمينه پايداري شرکتی که استفاده ازگزارش‏دهي پايداري و مسئولیت اجتماعی را به عنوان روشي براي سازمان‏ها به منظور پايدارتر شدن و مشارکت بيشتر در توسعه پايدار ترويج مي کند.
این سازمان همچنین،  چارچوب‌های گزارش دهی پایداری شرکتی را بطور تکاملی بهبود بخشیده و شاخص‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی موجود در آن را توسعه می دهد. در واقع، چارچوب گزارش‏دهي GRIيک سيستم گزارش‏دهي است که شاخص‏ها و روش‏هايي براي اندازه‏گيري و گزارش‏دهي اثرات سازمان و عملکرد آن در حوزه هاي کلان اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست را ارائه مي‏دهد. سازمان GRI با تدارک این چارچوب گزارش‏دهي پايداري جامع که به طور گسترده در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي‏گيرد، می کوشد تا شفافيت سازماني بيشتري را ايجاد کند. اين چارچوب (که شامل راهنماي گزارش‏دهي پايداري)، است اصول و موارد افشاگري استانداردي ارائه مي‏دهد که سازمان‏ها با کمک آن‌ها مي‏توانند اثرات و عملکرد  اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي خود را گزارش کنند.
روند تکاملی این چارچوب‌های گزارش دهی هر چند سال یکبار به صورت نسخه های بهبود یافته انتشار می یابد. آخرین نسخه این چارچوب‌ها که به G4 شهرت دارد، طی یک سال گذشته عرضه شده و از سال 2015 ملاک گزارش دهی خواهد بود. تا به حال نسخه G3.1 ابزار گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکتی در نزد شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و بزرگ بوده است.
شاخص‌های اصلی و فرعی این چارچوب گزارش دهی در سه بخش ویژه اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی توزیع شده و ملاک گزارش دهی فعالیت‌های شرکت‌هاست. سازمان  GRI بر اساس گزارشات شرکت‌ها، آن‌ها را در قالب چارچوب مذکور رتبه بندی می کند. هر سال نیز گزارشی را در این زمینه منتشر می نماید.
    نتايج يک نظرسنجي جديد از صاحب نظران و مديران کسب وکارها نشان مي دهد که طرح گزارش دهي جهاني GRI در ميان سه چارچوب پايداري شناخته شده و پرکاربرد قرار دارد. دستورالعمل‌هاي GRI در اين نظرسنجي در کنار سازمان هدایت پایداری اقتصادی (CDP) و شاخص پايداري داو جونز (DJSI) در ميان سودمندترين چارچوب‌هاي گزارش دهي شناخته شد و 50 درصد از پاسخ دهندگان، GRI را به عنوان معتبرترين و محبوب ترين استاندارد در ميان شرکت‌ها و سازمان‌ها برگزيدند. در پاسخ به اين سوال که اين چارچوب‌ها تا چه حد براي کسب و کارها ارزش خلق مي کنند، 26 درصد اظهار داشتند GRI باعث ايجاد علاقه در مشتريان آن‌ها شده يا بر انتخاب سازمان آن‌ها به عنوان تامين کننده تاثير مثبتي بر جا گذاشته است.
اين چارچوب ها و ابتکارات در درون سازمان موجب افزايش آگاهي در زمينه جنبه‌ها و آثار زيست محيطي و همين طور ريسک‌ها، فرصت‌ها و نوآوري‌هاي مربوط به آن مي شود. همچنین، در رابطه با استراتژي‌هاي مديريت و اقدامات قابل سنجش نيز موجب شفافيت مي شوند و با هوشياري بر حوزه‌هايي تمرکز دارند که آثاري مهم و معنادار بر جا گذاشته و درنهايت به خلق ارزش براي مشتريان و ذي‌نفعان منتهي مي شوند.


فایل الکترونیکی جهت استفاده از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

1.فایل گزارش دهی وزارت نفت بر اساس استاندارد GRI

تصاویر منتخب