صفحه اصلی > مسئولیت اجتماعی > آموزش و پژوهش 


نسخه چاپي

دامنه استاندارد ایزو 26000

استاندارد ایزو 26000، استاندارد بین المللی است که با هدف کمک به سازمان ها در سهیم بودن در توسعه ی پایدار تهیه شده است.

استاندارد ایزو 26000 برای تمامی سازمان ها، صرف نظر از اندازه و موقعیت جرافیایی، رهنمودهایی را در رابطه با موارد ذیل ارائه میدهد:

1. مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی

2. پیشینه، روند و خصوصیات مسئولیت اجتماعی

3. اصول و فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی

4.نحوه یکپارچه سازی، اجرا وترویج رفتار اجتماعی مسئولانه در کلیه سطوح سازمان، درفعالیت ها و سیاست های سازمان در حوزه نفوذ خود

5.شناسایی ذینفعان و مشارکت با آنان

6.اطلاع رسانی سازمان نسبت به تعهدات و عملکردش و سایر اطلاعات در زمینه مسئولیت اجتماعی

این استاندارد بین المللی با هدف کمک به سازمان ها در سهیم بودن در توسعه ی پایدار تهیه شده است. با در نظر گرفتن این مسئله که انطباق با قانون، وظیفه اساسی هر سازمان و یکی از بخش های ضروری مسئولیت اجتماعی آن به شمار می آید، هدف دیگر این استاندارد تشویق سازمان ها به انجام فعالیت هایی فراتر از الزامات قانونی است.

همچنین این استاندارد بین المللی خواستار بهبود درک مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی و تکمیل دیگر ابزارها و ابتکارات مرتبط با مسئولیت اجتماعی است و نه جایگزین کردن آن ها.

توصیه می شود که حین اجرا و اعمال این استاندارد، تفاوت های مربوط به جامعه، محیط زیست، قانون، فرهنگ، سیاست و شرایط اقتصادی و تنوع سازمانی مد نظر قرار گیرند. همچنین فعالیت های تعریف شده می بایست با هنجارهای متداول بین المللی منطبق و سازگار باشند.

استاندارد ایزو 26000 یک استاندارد  سیستم مدیریتی نیست و برای اهدافی چون صدور گواهینامه یا استانداردهای قانونی و قراردادی، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین، هرگونه پیشنهاد یا ادعایی مبنی بر اعطا و یا اخذ گواهی ایزو 26000، سوء استفاده از منظور و هدف این استاندارد بین المللی تلقی می گردد. با توجه به اینکه این استاندارد بین المللی شامل الزامات نیست، هیچ گونه گواهی از این جنس نشان دهنده انطباق با استاندارد بین المللی نخواهد بود.

این استاندارد بین المللی قصد دارد برای سازمان ها رهنمودهایی درباره مسئولیت اجتماعی فراهم کند تا از آن به عنوان بخشی از سیاست ها یا خط مشی گذاری عمومی خود استفاده کنند. اما درحوزه های مشترک با اهداف توافق نامه مراکش که به تشکیل سازمان تجارت جهانی(WTO) انجامید، این استاندارد نمی بایست به عنوان یک راهنما یا استاندارد بین المللی تفسیر شود. افزون بر این، استناد به این استاندارد به منظور تطابق فعالیت ها با الزمات WTO  نیز درست نخواهد بود. همچنین، این استاندارد نباید مبنایی برای اقدامات قانونی، شکایات، دفاعیات یا دیگر ادعاها در محیط کاری، اعم از بومی یا بین المللی، قرار گیرد و هدف آن، نشان دادن روند تکامل قوانین متعارف بین المللی نمی باشد.

  هدف این استاندارد بین المللی جلوگیری از توسعه ی استانداردهای ملی نیست، که معمولا مشخص تر و سخت گیرانه ترند و یا از نوع متفاوتی هستند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/03 - ١٩:٠٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 85

خروج
تصاویر منتخب