صفحه اصلی > مسئولیت اجتماعی > آموزش و پژوهش 


نسخه چاپي

درک مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان ها

      اگرچه جنبه های گوناگون مسئولیت اجتماعی، موضوع اقدامات سازمان ها وحکومت ها از اواخر قرن نوزدهم میلادی در برخی موارد قبل تر از آن بوده است،اما اصطلاح مسئولیت اجتماعی از اوایل دهه ی 1970 به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

    درگذشته، توجه مسئولیت اجتماعی عمدتا بر روی کسب و کار و بنگاه های اقتصادی متمرکز بود. بیشتر مردم با اصطلاح((مسئولیت اجتماعی شرکتی)) بیش از اصطلاح ((مسئولیت اجتماعی)) آشنایی دارند.

    این نگاه که مسئولیت اجتماعی برای تمام سازمان ها قابل اجرا است، به موازات ظهور انواع گوناگون سازمان ها نه فقط آنهایی که در محیط تجاری فعالیت می کردند، به وجود آمد. سازمان های گوناگون تشخیص دادند که آن ها نیز در راستای نیل به توسعه پایدار مسئولیت هایی دارند.

   عناصر مسئولیت اجتماعی،انتظارات جامعه در یک زمان خاص را منعکس می نمایند، بنابراین امکان تغییر در آن ها وجود دارد. اگر نگرانی های جامعه تغییر یابند، انتظارات جامعه از سازمان نیز که بازتاب این نگرانی ها هستند، دستخوش تغییر می گردد.

   تصور ابتدایی که از مسئولیت اجتماعی وجود داشت، آن را به عنوان فعالیت هایی انسان دوستانه نظیر کمک به مراکز خیریه تعریف می کرد. موضوعاتی نظیر عملکرد شرکت و تجارت منصفانه حدود یک قرن پیش و یا پیشتر از آن پدیدار شد و به مرور زمان و با بذل توجه بیشتر، موضوعات دیگری نظیر حقوق بشر، محیط زیست، حمایت از مصرف کننده، مبارزه با فساد اداری و تقلب به آن اضافه شدند.

   موضوعات اصلی و مسائل بیان شده در استاندارد بین المللی ایزو 26000، دیدگاه فعلی در مورد فعالیت های مطلوب در این زمینه ها را منعکس می نماید. دیدگاه ها نسبت به شیوه های خوب ، بدون شک در آینده تغییر خواهند کرد و ممکن است مسائل دیگری به عنوان موضوعات مهم در مسئولیت اجتماعی  در نظر گرفته شوند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/03 - ١٩:٠٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 54

خروج
تصاویر منتخب