صفحه اصلی > مسئولیت اجتماعی > آموزش و پژوهش 


نسخه چاپي

روندهای اخیر مسئولیت اجتماعی

به دلایل متعدد، آگاهی ازمسئولیت اجتماعی سازمان ها روبه افزایش است.

    جهانی شدن، سهولت بیشتر در نقل و انتقالات و قابلیت دسترسی، و استفاده رو به رشد ارتباطات لحظه ای به این معنی است که افراد و سازمان ها در اقصی نقاط جهان راحت تر از تصمیمات و اقدامات یکدیگر آگاه می شوند. عوامل مذکور، موقعیتی را برای سازمان ها فراهم می آورد  تا از یادگیری شیوه های جدید انجام فعالیت ها و حل مشکلات، بهره مند گردند. همچنین، این عوامل  به معنای تحقق بیشتر افراد و گروه های مختلف در مورد فعالیت های سازمان است. خط مشی ها و فعالیت های اجرایی سازمان ها در محل های مختلف، به آسانی قابل مقایسه هستند.

      جهان شمول بودن برخی از مسائل محیط زیست و بهداشت، شناخته شدن مسئولیت جهانی برای مبارزه با فقر، رشد بیشتر وابستگی های اقتصادی و مالی وپراکندگی بیشتر زنجیره های ارزش از لحاظ جغرافیایی، به این معنی است  که مسائل مرتبط با یک سازمان ممکن است به منطقی فراتر از محل استقرار آن بسط یابند. بنابراین، مهم است که سازمان ها فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی به مسئولیت اجتماعی خود اهمیت دهند. ابزارهایی مانند بیانیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، بیانیه ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار، اهداف توسعه ی هزاره و بیانیه سازمان های بین المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادی کار، بر این وابستگی متقابل و گسترده تاکید دارند.

    در طول چند دهه ی گذشته، جهانی شدن سبب تاثیر بیشتر سازمان های گوناگون از جمله سازمان های خصوص، مردم نهتد و دولتی بر محیط زیست و جوامع محلی شده است.

   سازمان های غیر دولتی و شرکت های بسیاری از خدماتی را که معمولا توسط دولت پیشنهاد می شوند ارائه می کنند، به ویژه در کشورهایی که دولت آن ها با مشکلات جدی مواجه است و در تامین خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی با محدودیت هایی روبرو است. به موازات افزایش توانایی دولت ها، نقش سازمان های د.لتی و بخش خصوصی نیز دستخوش تغییر می شود.

     در دوران بحران مالی و اقتصادی، سازمان ها باید به دنبال تثبیت فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی خود باشندو چنین بحران هایی تاثیر قابل توجهی بر گروه های آسیب پذیر دارند، بنابراین، در چنین شرایطی نیاز بیشتری به افزایش مسئولیت اجتماعی احساس می شود.همچنین، این دوران فرصت های خاصی را فراهم می کند تا ملاحظات اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی به نحوی اثربخش در اصلاح سیاست ها، تصمیمات و فعالیت های سازمان لحاظ گردند. دولت ها نقشی مهم و حیاتی در شناخت این فرصت ایفا می نمایند.

    مصرف کنندگان، مشتریان، اعطا کنندگان وام، سرمایه گذاران و مالکان سازمان ها به صورت گوناگون، با تاثیرگذاری مالی در سازمان، مسئولیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور کلی، انتظارات جامعه در مورد عملکرد سازمان ها روندی رو به رشد دارد. برخی مواقع قانون، برای جوامع محلی در بسیاری از مناطق و همچنین مردم، حق دستیابی به اطلاعات جزئی در مورد عملکرد برخی از سازمان ها را مجترم می شمارد. امروزه تعداد زیادی از سازمان ها با ذینفعان خود ارتباط برقرار می کنند، برای نمونه با انتشار گزارش های مسئولیت اجتماعی، اطلاعات مربوط به عملکرد و سایر اطلاعات مورد نیاز را در دسترس ذینفعان قرار می دهند.

     عوامل یاد شده در بندهای پیشین و دیگر موارد، زمینه ها و محیط بروز مسئولیت اجتماعی را شکل می دهند و به دعوت از سازمان ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود کمک می کنند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/03 - ١٩:٠٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 56

خروج
تصاویر منتخب