صفحه اصلی > مسئولیت اجتماعی > آموزش و پژوهش 


نسخه چاپي

ویژگی مسئولیت اجتماعی

یکی از ویژگی های مسئولیت اجتماعی این است که در ملاحظات اجتماعی وزیست محیطی به دو موضوع رفتار شفاف و رفتار اخلاقی اشاره دارد.

    ویژگی مسئولیت اجتماعی عبارت است از تمایل یک سازمان به در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تصمیم گیری ها و پاسخگویی نسبت به تاثیر فعالیت ها و تصمیمات خود بر جامعه و محیط زیست. این مطلب به دو موضوع رفتار شفاف و رفتار اخلاقی اشاره دارد که به توسعه ی پایدار کمک می کند. یعنی رفتاری که با قوانین موجود مطابقت دارد و با هنجارهای رفتاری بین المللی نیز سازگار است.افزون بر این، مطلب فوق بیانگر اهمیت یکپارچگی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان، روابط سازمان با دیگران و در نظر گرفتن منافع ذینفعان نیز هست.

      یک ذینفع، شخص یا گروهی است که منافعش از تصمیمات و فعالیت های یک سازمان تاثیر می پذیرد و همین امر سبب ایجاد ارتباط و پیوند میان گروه ذینفعان و سازمان می شود. این رابطه لزوما رسمی نیست و حتی ممکن است توسط ذینفعان با سازمان نیز اعلام نشده باشد. سازمان به منظور شناسایی منافع این گروه ها باید قانونی بودن این منافع و سازگاری آن ها با هنجارهای رفتاری بین المللی را مد نظر قرار دهد.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/03 - ١٨:٥٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 73

خروج
تصاویر منتخب